Isolering av bottenplattan

Nu är det uppfyllt runt kantelementen och här lägger jag i cellplast för isolering.

Armeringsnät blir nästa moment.

cellplast isolering