Pool cam monterad

Idag monteras en Raspberry Pi kamera mot kommande utgrävningen.

6