Monthly Archives: October 2015

Ubidots cloud IoT logging from Raspberry pi

Ubidots offer a free service for up to 5 measurement values.

My setup is Nexa temperatur and humidity sensors that report to a Tellstick connected to Raspberry. Here is the setup:

sudo apt-get install python-setuptools
$ sudo easy_install pip
$ sudo pip install ubidots

Using the api to post data in is only a few lines:

from ubidots import ApiClient
import random

#Create an "API" object

api = ApiClient("4785d3be6f45a6102xxxxxx75efb16a6f9b9c")

#Create a "Variable" object

test_variable = api.get_variable("56294a1xxxxxxx27c3c69d")

test_value = random.randint(1,100)

test_variable.save_value({'value':test_value})

Here is my outside temperatur chart based on a logging once per hour:

Dränering färdig

Dränering är på plats och 8/16 makadam är grovt utjämnad men ännu inte paddad.

Det blir nästa steg så snart vi kommer tillbaka från Gran Canaria.

image

Anfi del mar

Favoritstrand är Anfi med sin fina, vita sand. Vy nedan är uppe ifrån taxi receptionen på våning 10. Därifrån tar man en utanpåliggande hiss ner till marknivå med restauranger och själva beachen.

image

Materialet anländer

Poolkonstruktionen kommer från Leif Tjälldén i Arlöv (utanför Malmö). Den innehåller kantelement, isolering och armeringnät och färdigbockade armerings vinklar för plattan.

Den innehåller även alla väggelement samt armering för krönlisten.

material sats i carport IMG_4385
armeringsjärn anläder IMG_4373